„Cílem návrhu je zpřísnit proces získání vyššího stupně registrace pro církve tím, že by se ke každé žádosti pro získání zvláštních práv muselo vyjádřit nejenom Ministerstvo vnitra, ale i zpravodajské služby jako BIS nebo Úřad pro zahraniční styky a informace. Ty by dávaly zprávu, že daná církev, její činnost a členové, neznamenají pro ČR a její občany bezpečnostní riziko,“ napsal Černoch v prohlášení, které má Právo k dispozici. Svůj návrh chce nejprve přednést v úterý na zasedání klubu Úsvitu.

Návrh předkládá především kvůli registraci muslimské církve. ČR zatím neuznala Ústředí muslimských obcí jako plnohodnotnou církev. Ministerstvo kultury už dříve uvedlo, že ÚMO nesplňuje podmínky pro uznání církví. Pokud se tak v budoucnu stane, mohou podle Černocha muslimové učit na školách své náboženství či zakládat vlastní školy. Muslimští duchovní by mohli působit také ve věznicích.

Riziko ve věznicích

„To by ale přineslo nejedno bezpečností riziko. Vždyť jsou to právě vězení, kde velmi často dochází k „verbování“ nových Alláhových bojovníků. Vězni jsou často ti „odpadlíci“ společnosti a slyší na radikální řešení. Mají dostatek času na to, aby byli důkladně přesvědčeni o pravé víře a také vytrénováni v technikách vedení svaté války. Mnoho ortodoxních muslimských vůdců získalo nové radikální bojovníky právě ve věznicích,“ píše Černoch, který je místopředsedou poslaneckého klubu Úsvitu.