Dnes opět Bublava vstupuje do naši dějin, a také s pomníkem. Ovšem do dějin hlouposti a nezodpovědnosti. Tomu odpovídá i pomník: obrovský rozestavěný aquapark, který nemá naději na dokončení.

Na megalomanskou myšlenku postavit aquapark přišel před několik lety tehdejší bublavský starosta. Proč ne rovnou kopii versailleského zámku? Vyšlo by to nastejno pro obec, jejíž finanční možnosti jsou opravdu o moc menší, než byly finanční možnosti Ludvíka XIV.

Čiperný starosta však zalobboval dva poslance, jednoho z ODS, druhého z ČSSD, ti pak celý rozpočtový výbor Sněmovny. Možná jim projekt vylíčil jako bonanzu, v níž by si i oni mohli "smočit zobák": aquapark s hotely a hernami, plnými německých turistů, spěchajícími s jazyky vyplazenými do Bublavy utrácet svoje marky (eura).

I zastříhali ušima naši poslanečtí kompaňoni a prosadili bláznivému projektu dotace z našich peněz. Jednou, dvakrát, až konečně stát řekl stop! V Bublavě se utopilo 70 miliónů našich korun (včetně penále), aquapark je zdaleka nedostavěný, chybí samozřejmě vodovod, nějaký ten hotel a také silnice by potřebovala zmodernizovat, aby zvládla kýžený nával.

Stát po Bublavě požaduje vrácení zmarněných 70 miliónů. To Bublava nemůže, ani kdyby prodala své nemovitosti a občané chodili brigádami vydělávat na dluh. Stát tedy víc než polovinu dlužné částky odepsal.

Napadá mi: neměli by i ti poslanci, kteří tak štědře rozdávali z našeho, přispět k umořování dluhu částkou úměrnou svým příjmům? Shledal bych to velice výchovným!

Pomalu se blíží projednávání státního rozpočtu na příští rok. Připravuje ho ještě odstupující Špidlova vláda, obhajovat ho asi bude vláda Grossova. Jsem si jist, že už nyní si poslanec Tlustý (ODS), jeden z financiérů bublavské blázniviny státními prostředky, připravuje ostrou a jízlivou řeč proti marnotratnosti rozpočtu, proti neodpovědnému koaličnímu nakládání s penězi daňových poplatníků.

Klasická to figura člověka, který tak lehkovážně šeredil našimi korunami. Ale to už je jakási chronická nemoc našich poslanců spoléhat na krátkou paměť nás, občanů. Že jim to stále vychází? Naše vina, dobře nám tak! Ostatně, onen bublavský starosta už dávno starostou není. A co ti poslanečtí dobrodějové?