Firma se snaží podle serveru soudy přesvědčit, že je vymahatelné rozhodnutí z roku 2008, které jí přiřklo 12 miliard korun, a neplatí odvolání České republiky, na jehož základě arbitráž pokračovala.

Server Zdravotnický deník řídí bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví a autor knihy o kauze Diag Human Tomáš Cikrt.

"Nejnovější krok Diag Human je spíše teoretickou možností, jak zvrátit pro ni zcela zdrcující situaci," míní. Česko již uspělo v podobných dílčích sporech s Diag Human u soudů v Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a USA.

Ministerstvo: Spor skončil

Podle ministerstva zdravotnictví skončil spor loni, kdy skončilo přezkumné řízení výsledku arbitráže z roku 2008.

Rozhodci se podle úřadu ztotožnili s názorem státu, že o věci už bylo jednou rozhodnuto v roce 2002, když rozhodčí senát potvrdil, že má stát zaplatit Diag Human 326 miliónů korun za poškození dobrého jména. Stát peníze vyplatil, takže všechno, co se stalo poté, postrádá podle ministerstva právní účinky.

Kauza začala v roce 1991, kdy ministerstvo vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně dohodlo, že přijme nabídku dánské firmy Novo Nordisk a jejího českého partnera Diag Human (do roku 1993 Conneco).

Firmy ale neobstály. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar napsal Novo Nordisk, že nevyhrála, protože se spojila se firmou Conneco. V roce 1995 pak Diag Human začal po státu požadovat náhradu půl miliardy korun ušlého zisku po přerušení spolupráce s Novo Nordisk.