Už první státní svátek nového roku bude předzvěstí dostatku prodloužených víkendů. Nový rok připadl na čtvrtek, a nejeden pracovník si proto prodloužil následující víkend i o pátek 2. ledna.

Na další státní svátek si budeme muset počkat do 6. dubna. Velikonoční pondělí, jak název napovídá, bude následovat po Bílé neděli.

Rovněž dva květnové svátky navážou na víkend. Svátek práce 1. května i Den vítězství připadnou na pátek. Podobně tomu bude i s dvěma červencovými svátky. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července sice připadne na neděli, ale hned po ní bude následovat Den upálení mistra Jana Husa.

Na pondělí v roce 2015 připadne také Den české státnosti na sv. Václava. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu bude v úterý.

K prodlouženému zimnímu volnu vybídne rozložení vánočních svátků. Štědrý den připadne na čtvrtek, v pátek pak bude volno z důvodu 1. svátku vánočního.