Podle NSS je takový přenos výkonu veřejné správy na soukromý subjekt nepřípustný.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

NSS už v roce 2008 rozhodl, že měření rychlosti aut smí provádět jen státní či obecní policie a že data získaná soukromým subjektem nemohou být podkladem k pokutě. Některé obce si ale automatické stacionární radary pronajaly. Formálně tak měření zajišťovaly vlastními prostředky.

Firma dostávala 60 procent z pokut

Konkrétně se nyní NSS zabýval radarem v Radvánovicích na Semilsku. Řidič po skončení přestupkového řízení zjistil, že radar patřil soukromé firmě, a proto požádal o obnovu řízení, aby mohl zpochybnit zákonnost měření. Městský úřad v Turnově i Krajský úřad Libereckého kraje dospěly k závěru, že měření bylo v souladu se zákonem. Krajský soud v Hradci Králové a nyní i NSS však přisvědčily řidiči a povolily obnovu.

Nešlo totiž o pouhý pronájem měřicích zařízení, ale o "širokou participaci soukromých subjektů na přestupkovém řízení, včetně hmotné zainteresovanosti na jeho výsledku a průběhu." Firma zajišťovala veškerý servis zařízení. Navíc poskytovala městu, respektive strážníkům, další služby související s přestupkovým řízením. Pomáhala s korespondencí a vymáháním, poskytovala poradenství. Za každý radar dostávala od města Turnov 1000 korun měsíčně, 60 procent z pokut plus daň z přidané hodnoty.

Motivace finanční „kořistí”

NSS obecně připustil, aby instalaci a nastavení měřicích zařízení prováděl externí subjekt, nikoliv však za situace, kdy je motivován finanční "kořistí" z pokut.

"V projednávané věci nejde o pouhý pronájem měřicího zařízení, ale o širokou míru participace na výkonu státní moci subjektem, jehož zájmem je, aby byly uloženy a vymoženy co nejvyšší pokuty. Takto nastavený systém nepochybně vede k obcházení zákona a k nepřípustnému přenosu výkonu veřejné správy na soukromý subjekt," stojí v rozsudku.

Krajský úřad v kasační stížnosti tvrdil, že k přenosu kompetencí na soukromou firmu nedocházelo. Nájemní smlouva prý končila instalací radaru. Záznamy se automaticky generovaly v systému městské policie. Výpočet nájmu byl podle kraje "právně přípustný, zákonný a zcela průhledný".