Příjmy rozpočtu mají proti letošnímu rozpočtu, který měl schodek o 12 miliard vyšší, narůst z 1,099 na 1,119 biliónu Kč a výdaje z 1,211 na 1,219 biliónu korun. Schodek má být pokryt především dluhopisy.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Opozice návrh tepala s tím, že klesá účinnost výběru daní, snižují se výdaje na vědu a výzkum a naopak se zvyšují mandatorní výdaje. Poukazovala i na to, že plánovaný růst ekonomiky, s nímž rozpočet operuje, je nadhodnocený.

Vysoký schodek se nezamlouvá ani analytikům.