„Čtvrtinu života by měl člověk strávit v penzi s podporou důchodového systému,“ uvedl po posledním zasedání důchodové komise v letošním roce její předseda Martin Potůček.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podle současné právní úpravy roste věk odchodu do důchodu prakticky do nekonečna. „Komise si byla jista, že to tak nechat nemůžeme,“ řekl Potůček. „Náš návrh směřuje k revizi tohoto zákonného ustanovení a k nastavení hranice důchodového věku,“ dodal.

Muži se nyní v ČR dožívají v průměru zhruba 75 let, ženy 81 let. Potůček ale zdůraznil, že pro generace narozené před rokem 1966 bude zachována hranice důchodového věku podle současné právní úpravy, tzn. pro muže až 65 let a pro ženy o něco méně podle počtu dětí. Komise současně navrhuje, aby po dobu deseti let před dosažením důchodového věku člověka už nesměl být jeho věk odchodu do důchodu měněn.

Penze na poloviny

Druhý návrh komise počítá s automatickým sdílením vyměřovacích základů manželů pro výpočet jejich důchodů. Tím by se podle Potůčka měl postupně narovnávat častý nepoměr mezi penzemi mužů a žen, citlivější navíc v těch případech, kdy se po mnoha letech společného života, stráveného společnou péčí o děti, nakonec rozcházejí.

V praxi by to znamenalo, že Česká správa sociálního zabezpečení by po každoročním obdržení údajů o odvodech na sociální zabezpečení muže a ženy jejich příspěvky sečetla a každému by do důchodového nároku započítala polovinu.

Potůček na dotaz Práva upřesnil, že komise navrhuje automatické sdílení vyměřovacích základů s tím, že by lidé měli mít možnost se z toho vyvázat.

Návrhy komise teď dostane na stůl vláda a rozpracuje je ministerstvo práce a sociálních věcí.