Ženy si u soudu stěžovaly na to, že jim kvůli českým zákonům byla upřena možnost porodit doma za pomoci asistence lékařského odborníka. Nový zákon o zdravotních službách totiž od roku 2012 hrozí porodním asistentkám vysokými pokutami, pokud by pracovaly bez potřebných povolení. Češky, které chtěly rodit doma, proto nemohly žádné asistentky sehnat.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Štrasburský soud ale dospěl k závěru, že v tomto případě nedošlo k porušení článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který se týká práva na respektování soukromého a rodinného života.

"Soud vzal v úvahu zejména skutečnost, že na evropské úrovni neexistuje žádná shoda ohledně povolení či zákazu domácích porodů, a že tato otázka rovněž zahrnuje problematiku přidělování finančních zdrojů, například pro zajištění odpovídajícího systému rychlé zdravotnické pomoci při domácích porodech," uvedl soud ve svém prohlášení.