Do budoucna Rada ČRo vyzvala rozhlas, aby v případě opakování podobné situace respektoval svůj vlastní kodex. Rada nemůže rozhlas za porušení pravidel nijak sankcionovat, pouze konstatovat, že se prohřešek stal.

Vedení rozhlasu již ohlásilo, že hodlá Hovory z Lán nadále vysílat naživo. Generální ředitel ČRo Peter Duhan chce o situaci jednat s prezidentem republiky, schůzka se zatím neuskutečnila.

Upozornění na porušení zákona kvůli odvysílaným vulgaritám dala Českému rozhlasu již dříve také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta může Českému rozhlasu sice sankci uložit, vulgarity ale netrestá pokutami, spíše upozorněním.

Co říká kodex ČRo
Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků. Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.

Žádá od něj také podrobnější analýzu. „Požádali jsme Český rozhlas o podání vysvětlení. Chceme vědět, zda moderátor nemohl živé vysílání lépe korigovat, zda využil všechny pravomoci Kodexu ČRo, jaký je postoj veřejnoprávního rozhlasu a jak vysílání Hovorů z Lán vyhodnotil,“ informoval před týdnem předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí.

Podle mediálního zákona je za vysílání zodpovědný jednoznačně a pouze provozovatel. Peněžní pokuta ale nepadne. „ Za vulgarismy nejsou pokuty“ sdělil Právu Krejčí.

„Respektujeme usnesení rady a požadované informace doplníme. Jsme přesvědčeni, že Kodex nebyl porušen. Hovory z Lán hodláme vysílat i nadále v nezměněném formátu a věříme, že se již podobná situace, jaká nastala ve vysílání 2. listopadu, nebude opakovat,“ reagoval mluvčí ČRo Jiří Hošna.