Spor Bradáčové a Martince odstartoval v březnu 2013, kdy žalobkyně v rozhlase řekla, že ji chce Martinec zničit tím, že na ni vyrábí kauzu. Tehdejší ředitel protikorupčního útvaru se předtím s Bradáčovou sešel a řekl jí, že její manžel, se kterým však již žalobkyně nežije, figuruje v jedné z kauz.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podle pozdějších závěrů kontroly policejního prezidia se tím Martinec nedopustil trestného činu ani přestupku, postupoval však nestandardně. Protože vyzradil informace z trestního spisu, byl mu na dva měsíce snížen plat o desetinu.

Martinec nyní tvrdí, že Bradáčová porušila jeho osobnostní práva, zejména lidskou důstojnost a vážnost.

„Tyto Vaše difamující kroky vedly v podmínkách tehdejšího vládního uspořádání, kdy se Vám dostalo masivní a nekritické podpory ministra spravedlnosti Pavla Blažka a i nečinnosti ze strany ministra vnitra Jana Kubiceho, ke znevážení mého klienta v takovém rozsahu, že mu v zásadě za tehdejší atmosféry nezbývalo nic jiného než ukončit svůj služební poměr u Policie ČR," napsal Martincův advokát Bradáčové v předžalobní upomínce.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Požaduje, aby Bradáčová zaslala Martincovi omluvu „za zcela nepravdivý a ničím nepodložený výrok” všem médiím, která o kauze informovala.

Pokud státní zástupkyně na předžalobní upomínku neodpoví do deseti dnů, právník proti ní podá žalobu na ochranu osobnosti.

"Slova pana Martince nemám důvod komentovat. Vše bylo řečeno," uvedla v reakci bez dalších podrobností Bradáčová.