Sobotka listu řekl, že mu to úplně normální nepřipadá a že ANO by si v resortu dopravy mělo "udělat pořádek". Babiš v MfD uvedl, že o popisovaném případu neví, ale pokud je smlouva neadekvátní a je možný střet zájmů, měly by ji dráhy zrušit. Šéf ANO předpokládá, se případem bude zabývat nový ředitel Českých drah Pavel Krtek.

Linhartová do ČD nastoupila letos na jaře jako šéfka marketingu. Za několik týdnů se prý však ukázalo, že je ve střetu zájmů, protože její marketingová agentura se věnuje podobným činnostem, jaké měla mít na starosti v ČD. Proto podle MfD coby zaměstnankyně drah skončila. ČD si ji ale vzápětí najaly na podobnou činnost externě. Faltýnek podle deníku uvedl, že o práci své přítelkyně nic neví.

Linhartová MfD řekla, že na možný střet zájmů kvůli své firmě vedení státních drah sama upozornila. Nevysvětlila ale, proč tak neučinila už při výběrovém řízení. Za svou prací pro ČD si Linhartová stojí.