Demokratické ústavní mechanismy fungují hladce a stát šlape jako hodinky i v období, kdy jeden kabinet končí a druhý se teprve rodí. Snad jsme si tuto zvyklost již také osvojili.

Společná vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU se opírala o těsnou většinu jednoho hlasu ve Sněmovně. Přesto musím konstatovat, že své programové prohlášení plnila důsledně. Všechny klíčové věci byly učiněny, nastartovány či alespoň připraveny. Hned zpočátku jsme bojovali s tragickými povodněmi. Místo sestavování promyšlené mediální strategie pro následné kroky jsme řešili krizové situace a sháněli pomoc a peníze potřebným. Zahájili jsme nezbytnou reformu veřejných financí, abychom zabránili jejich hrozícímu krachu.

Stabilizovali jsme právní systém a pojistili bezpečnost České republiky i jednotlivých občanů. Spustili jsme debatu o úpravě penzijního systému. Přes řadu problémů jsme začali řešit problémy ve zdravotnictví. Před několika dny jsme ve Sněmovně například dosáhli stoprocentního přerozdělení zdravotního pojištění. Česká republika je prosperující zemí s ekonomickým růstem a zlepšující se životní úrovní občanů.

Za nejvýraznější úspěch pokládám završení integrace ČR do Evropské unie. Podařilo se nám vyjednat důstojné přístupové podmínky a voliči stvrdili správnost ukotvení našeho státu v jednotné Evropě. V okamžicích vyhlášení výsledků referenda jsem byl vskutku hrdý, že mohu být ministerským předsedou v této zemi.

Nezdary připomínali kritici vládě poměrně často, podle mého soudu ne vždy spravedlivě. Zmíním alespoň dva skutečné, které cítím já. Boj s nezaměstnaností se nám nedařil stoprocentně tak, jak jsme si přáli. Také v investicích do vědy, výzkumu a školství setrvávají značné rezervy. Je mi velmi líto, že jsme již nestihli rozjet nachystanou reformu vysokého školství. V budoucnu je nezbytné využít existujícího potenciálu a prostřednictvím dynamické vědy a výzkumu dosáhnout co nejvyšší přidané hodnoty pro naši ekonomiku.

Svým vládním kolegům jsem za odvedenou práci poděkoval na středeční schůzi kabinetu. Připomínám zároveň, že vláda je dále připravena na základě pověření prezidenta republiky plnit exekutivní úkoly až do okamžiku jmenování nové.

Této příležitosti bych rád využil především k tomu, abych poděkoval občanům. Všem těm, co naší vládě věřili, drželi palce a podporovali ji. Nežili jsme ve věži ze slonoviny a vnímali připomínky, chválu i kritiku z korespondence i při četných cestách po republice. Děkuji také za milé a povzbudivé dopisy, e-maily a telefonáty z posledních týdnů.

Odcházím z čela vlády a z vedení ČSSD, poněvadž se mi nepodařilo obhájit politický koncept založený na myšlence koaliční vlády otevřeného kompromisu. Nadále však míním hájit principy, které jsem do podoby a směřování tříbarevné koalice otiskl.

Hlavním je zachování modernizovaného sociálního státu umožňujícího občanům adekvátní kvalitu života. Neméně důležité je prosazení evropské integrace jako východiska nejen pro bezpečnost starého kontinentu, ale i jednotlivých států. S tím souvisí bezpečnost evropských hodnot a civilizačního rámce obecně. V tomto směru jsem také připraven napomáhat formování moderního programu a úspěšné politiky sociální demokracie.

Svým nástupcům vždy rád pomůžu radou i životní zkušeností, budouli o to stát. Přeji nám všem, abychom se brzy dočkali nové fungující vlády.

Autor je odstupující předseda vlády

PRÁVO 1. července