„Rok 1989 se stal promarněnou příležitostí a mnohé z tehdejších nadějí nenaplnil,“ stojí v prohlášení komunistů.

„Lidem na náměstích neřekli, že je čeká největší majetková změna v dějinách. Pod kontrolu zahraničního kapitálu se dostala rozhodující část národního hospodářství. Více než milión občanů ČR je na prahu chudoby. Zemi řídí majetková oligarchie, nikoli však v zájmu jejích obyvatel. Bez referenda byl rozdělen společný stát Čechů a Slováků a vstoupili jsme do agresivně se chovajícího paktu NATO,“ kritizuje KSČM.

Systém, který byl v Československu nastolen po druhé světové válce, podle nich přinesl celou řadu sociálních jistot, přispěl k industrializaci zaostalých oblastí a zvýšila se dostupnost hodnot, jako je zdraví, vzdělání a kultura.

„Rok 1989 nebyl pouhým mocenským pučem, byl důsledkem dlouhodobě opomíjených a neřešených zásadních rozporů ve společnosti. Samotné události 17. listopadu 1989 vyvolaly živelný výbuch občanské nespokojenosti se zakonzervovanými poměry i zneužíváním moci. Síly, kterým šlo o socialistické řešení krize, byly roztříštěné, a tak v čele změn nakonec stanuly síly zaměřené na restauraci kapitalismu. A výsledek nelze považovat za úspěch,“ stojí ve stanovisku.