Pokud mu "ano" řekne Senát a prezident, začnou školy učit podle nových, volnějších osnov a na víceletých gymnáziích přibudou po prvním stupni ještě jedny zkoušky. Studenty, kteří v září 2005 nastoupí do prvních ročníků středních škol, čeká nová maturita. Jen gymnazisté ale v rámci ní budou povinně skládat zkoušku z matematiky.

Školský zákon již tradičně včera odmítla ODS. To, že zákon prošel tak těsně, šéf klubu Vlastimil Tlustý komentoval slovy: "Tento způsob schvalování zákonů považujeme za nešťastný." Stínový ministr školství ODS Walter Bartoš prohlásil, že zákon posiluje byrokracii a omezuje vzdělávací volbu pro žáky. "Žádná reforma vzdělávání, nebude. Že by se děti přestaly biflovat, že by přestaly být obtěžovány encyklopedickými znalostmi, to není pravda. Vše zůstává při starém," tvrdí Bartoš.

Jediné, co se ODS líbilo, byla povinná maturita z matematiky pro gymnazisty. "Matematika patří do všeobecného základu a proto má být součástí maturity," zdůvodnil to Bartoš.

KSČM vadí placení VOŠ

Povinnou matematiku podpořili i komunisté, zákonu jako takovému ale řekli "ne". I když se poslanci KSČM po vyjednáváních s ministryní shodli na mnoha kompromisech, nakonec nepřekousli placení poplatků na vyšších odborných školách (VOŠ) a to, že si žáci základních škol částečně hradí školní potřeby.

"Podporou zákona by komunističtí poslanci překročili své programové zásady," pravil včera šéf klubu KSČM Pavel Kováčik. Jeho kolega, poslanec Milan Bičík zdůraznil, že komunisté trvají na bezplatném vzdělávání.

Co přinese školský zákon:
:. novou maturitu - její součástí bude kromě školní části také státní, která bude společná pro studenty všech škol. Studenti budou skládat zkoušku z českého jazyka, cizího jazyka a z třetího předmětu podle nabídky čtyř oblastí -.matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ a informačně technický základ. Výjimkou budou gymnazisté, kteří místo volitelného předmětu budou mít povinnou matematiku.
:. druhé zkoušky na víceletých gymnáziích - zákon rozdělí víceletá gymnázia na 1. a 2. stupeň a při přechodu na vyšší z nich budou žáci opět skládat přijímací zkoušky
:. rámcové vzdělávací programy - nahradí dosavadní direktivní osnovy. Učitelé budou mít větší volnost ve výběru učiva a metod výuky.
:. slovní hodnocení - možnost hodnotit jinak než známkou by mohli mít pedagogové ve všech ročnících základních škol a i na školách středních. Dnes je to možné jen od 1. do 3, třídy ZŠ a ve 4. ročníku se smí slovem hodnotit výtvarná, hudební a tělesná výchova.
:. bezplatný poslední rok v mateřince - ministerstvo tak chce, aby předškolní zařízení co nejvíce navštěvovaly děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, aby získaly základní sociální návyky a mohly se lépe připravit na vstup do 1. třídy.

Ministryně Petra Buzková řekla, že na některé pozměňovací návrhy, které pro komunisty byly zásadní, nepřistoupili poslanci vládní koalice. "Nemohla jsem je tedy podpořit, i když některé z nich by mě osobně tolik nevadily," řekla Buzková. Ta sama prosazovala, aby na VOŠ nebylo školné. Přestože komunisté školský zákon nepodpořili, považuje Buzková jejich přístup za lepší než jaký měla ODS: "Ta od začátku říkala, že ať zákon vypadá, jak vypadá, stejně nikdy nebude pro."

Jediné, co v konečné verzi zákona ministryni vysloveně vadí, je povinná maturita z matematiky pro gymnazisty. "Celá řada gymnázií je dnes humanitně zaměřená a bude s tím mít problémy," řekla Buzková. S ní souhlasí i Michaela Šojdrová KDU-ČSL, podle níž jsou žáci gymnázií proti ostatním studentům znevýhodněni.

Sněmovna včera schválila ve třetím čtení i zákon o pedagogických pracovnících, který nově zavádí kariérní řád. Ten by měl lépe platově ocenit mladší učitele a ty, kteří se budou i po absolvování vysoké školy dále vzdělávat.