Novelu musí ještě posoudit Senát a prezident. Čeští občané by si podle novely mohli vyzvednout občanský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu podle vlastního rozhodnutí, které uvedou při vyplňování formuláře.

Žádost podávanou přes internet bude nutné opatřit takzvaným zaručeným elektronickým podpisem a přiložit k ní digitálně zpracovaný podpis a fotografii.

Nové občanské průkazy budou už obsahovat strojově čitelné údaje. Dosavadní průkazy bez těchto údajů pozbudou platnosti nejpozději 31. prosince 2008. Starý občanský průkaz odevzdá zájemce až při převzetí nového.

Poslanci odmítli vládě zrušit novelou ustanovení, podle nějž "skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní předpis". Pavel Hrnčíř z opoziční ODS uvedl, že tato věta je "jediná obrana občana proti nadbytečné byrokracii".

Vnitru se elektronické zádosti nelíbí

Možnost elektronických žádostí o občanské průkazy se nelíbila ministerstvu vnitra. Žádat internetem o vydání občanského průkazu bude velmi nákladné a navíc krátkodobé řešení do doby, než budou zavedeny doklady obsahující biometrické údaje, které nelze zaslat elektronickou ani obvyklou poštou. Letos a v příštím roce se náklady odhadují na 30 miliónů korun.

Novela má lépe a důsledněji harmonizovat informační systém evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů a evidence obyvatel.