Jádrem už roky vlekoucího se sporu je občanství Huga Mikuláše Salma. Ten se totiž v roce 1939 přihlásil k říšskému občanství, a když válka skončila, chtěl zpátky to československé. Úřady o jeho žádosti rozhodnout nestačily, protože starý šlechtic zemřel.

KOMENTÁŘ DNE:

Jak probíhá Zemanova prezidentská nekampaň - se svoláním první schůze Sněmovny čekal až do nejzazšího možného termínu, vláda tak nejspíš požádá o důvěru až těsně před prvním kolem prezidentských voleb, píše Jiří Pehe. Čtěte zde >>

Po roce 1990 začaly jeho dcery Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová a Ida Schoellerová usilovat o to, aby ministerstvo vnitra jejich otci občanství udělilo a ony se tak mohly ucházet o majetek na Blanensku včetně zámku v Rájci s tím, že jejich otec byl k přijetí německého občanství donucen.

Nové důkazy

Ministerstvo občanství neudělilo, ovšem jeho záporné stanovisko zrušil před několika týdny městský soud s tím, že ve věci je potřeba znovu rozhodnout na základě všech dostupných důkazů.

„Ministerstvo ignorovalo řadu nových důkazů ve věci otce mých klientek, například dobové archiválie, které prokazují nátlak nacistů na pana knížete. Rozsudek pražského soudu je malý krok, ale z hlediska restitučního řízení velmi podstatný,“ uvedla již dříve advokátka sester Salmových Alena Kinclová.

Boskovičtí odbojáři takový postup považují za překrucování historie ve snaze získat rozsáhlé majetky a upozornili na soubor fotografií říšské vojenské svatby na zámku v Rájci, při které si brala Salmova dcera Ida důstojníka ­wehrmachtu Philippa von Schoellera.

„Pokud jisté orgány nevěří nám, odbojářům, když předkládáme listiny dokazující kolaboraci Salma a jeho rodiny s Říší, měly by věřit alespoň těmto originálním fotografiím,“ řekl Právu historik Jiří Jaroš Nickelli z Českého svazu bojovníků za svobodu.

Foto falšovat nelze

„Fotografie ze svatby, které se účastnil nejen pan kníže Salm, ale též jeho služebník nacista Tugemann a další nacisté, prostě falšovat nelze. Prozatím však z důvodů, které znají snad jen obhájci knížete Salma, jsou tyto fotografie utajovány a zamlčovány. Prozatím je ignorovaly i některé obecné soudy. Proč?“ položil si otázku Jaroš Nickelli.

Podle něj fotografie dokazují, že nelze „vyprat“ Salma z kolaborace s nacisty. „Pan kníže dal svou dceru nepříteli Československa, důstojníku wehrmachtu von Schoellerovi, příslušníku armády agresora, který rozvrátil a zničil republiku,“ upozornil.

Námitky, že Salm podepsal přihlášku pod tlakem, jsou podle něj také liché. „Přihlášku podle norimberských zákonů nepodepsal jen sám, podepsala též manželka a dvě zletilé dcery. O těch se vůbec nemluví. Natožpak o nějakém nátlaku na ně,“ dodal.