Podle Ovčáčka je návrh odůvodněn jednak tím, že procedurou, jakou byl zákon přijat, došlo k porušení základních principů legislativní činnosti stanovené jak ústavou, tak jednacím řádem Sněmovny.

„A dále i tím, že řada ustanovení zákona, na která se v návrhu odkazuje, neodpovídá ústavním požadavkům na tvorbu právních předpisů, a tedy ani hlediskům vyjádřeným v dosavadní judikatuře Ústavního soudu. Navrhuje se, aby Ústavní soud zrušil buď zákon jako celek, anebo jeho určitá ustanovení, která podle názoru prezidenta nejsou ústavně konformní,“ doplnil Ovčáček.