Současný systém evidence přestupků je podle Chovance velmi nedokonalý, a proto je potřeba nový. "Budeme vědět, jestli ten člověk přestupuje zákon poprvé, podruhé nebo popatnácté. A bude to znamenat, že k těm, kteří přestupují zákon už poněkolikáté, se budeme chovat tak, že budou mít vyšší sankci," řekl ke schválenému návrhu Chovanec.

"Důležité je z mého pohledu i to, že se lidé nebudou moci vyhýbat promlčení přestupku," dodal. Roční lhůtě se podle něj dříve lidé pokoušeli různě uniknout, například tím, že nekomunikovali s úřady. Nyní ale bude po takovou dobu řízení přerušeno.

Pokuty recidivistům se o polovinu zvýší

Přísnější trestání recidivy se má podle návrhu, který ještě musí projít parlamentem, týkat například opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, drobných krádeží či méně závažných ublížení na zdraví.

Opakovaného spáchání přestupku se dopustí ten, kdo spáchá přestupek do jednoho roku poté, co jej správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 000 korun musel zaplatit až 30 000. Za opakované založení černé skládky bude místo 50 000 hrozit až 75 000 korun.

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které lze za přestupky uložit – v blokovém řízení to má být místo současné tisícikoruny až 5000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty vyšší. "Změna výše ukládaných sankcí reaguje na požadavky praxe," tvrdí autoři návrhu.

Zákaz vstupu i na konkrétní ulice

Stejně tak návrh rozšiřuje možnost uložit zákaz vstupu do veřejně přístupných míst – nově nebude podmínkou, aby se v těchto místech podával alkohol. Zákaz se tak vedle restauračních zařízení bude moci vztahovat na vstup do konkrétní ulice, do prostranství před obchody, parků či blízkého okolí restaurací, kde se pachatel často zdržuje a dopouští se tam přestupků.

Ministerstvo vnitra chce zhruba po třech letech fungování nového systému vyhodnotit jeho efektivitu a poté případně uvažovat o rozšíření centrální evidence buď o další konkrétní přestupky, nebo o veškeré přestupky, které zákon zná.