Nejen kvůli tomu, jestli si mírně platově polepší, jak jim vedení resortu slibuje, ale i proto, komu zůstane v ruce černý Petr a bude se muset se svou hodností rozloučit.

Nový zákon totiž nově spojuje armádní funkce právě s frčkami. Řadu vojáků a hlavně důstojníků proto čeká nemilá volba mezi svou funkcí a hodností. Určitou náplastí pro ně je, že na to budou mít několik let přechodného období.

Mezi vojáky se mluví o tom, že kvůli zákonu přijde o frčky víc než tisícovka z nich. Vedení armády i ministerstva obrany ale říká, že není důvod k panice, protože půjde o desítky či maximálně stovky vojáků.

Náčelník generálního štábu Petr Pavel Právu řekl, že např. u pozemních a vzdušných sil by ke změně hodností nemělo dojít skoro vůbec. „Ale na vyšších štábech, to znamená od brigád výš, budeme muset některé hodnosti upravit podle skutečného výkonu práce a odpovědnosti,“ podotkl. Dodal, že tato změna nebude masivní a půjde o jednotlivce.

Z ministerstva obrany v minulých dnech odešel na vládu návrh vyhlášky, v kterém je seznam hodností a k nim přiřazených funkcí. Se změnou musí podle této vyhlášky počítat např. všichni velitelé krajských vojenských velitelství i jejich zástupci.

Z praporčíka svobodníkem

V současnosti je všech 15 krajských velitelů plukovníky a jejich zástupci jsou podplukovníci. V budoucnosti by na místech velitelů měli sedět pouze podplukovníci a sekundovat by jim měli majoři.

Podle personálního ředitele ministerstva obrany Petra Vančury budou mít s vyšší hodností problémy vojáci, kteří pracují na ministerstvu obrany a v různých armádních agenturách.

„Větší problém bude u agentur a na civilním úseku, např. v agentuře služeb,“ řekl Právu Vančura. Dodal, že v některých funkcích dnes slouží až šest různých hodností.

„Je možné, že řidič praporčík se stane svobodníkem, ale nebude to mít žádný vliv na jeho plat,“ řekl Právu Vančura.

Náměstek ministra obrany Jakub Kulhánek ale uklidňuje, že ke změně nedojde hned. „Pro vojáky je to psychologická rána, a proto se zavádí přechodné období, kdy budou moci vojáci vykonávat svou funkci, i když nebudou mít odpovídající hodnost,“ sdělil na dotaz Práva.

Buď si nechají snížit hodnost, nebo odejdou

Podle Vančury bude přechodná doba jiná pro základní funkce, tam bude čtyři roky, u štábních funkcí pět let a u specialistů sedm let. Po uplynutí této doby budou muset vojáci buď si nechat snížit hodnost, odejít z armády, nebo si najít odpovídající funkci.

Nový zákon o vojácích má zrušit většinu příplatků a navýšit vojákům základní plat. Tím by se měla podstatně zmenšit libovůle nadřízených a už by nemělo docházet k případům, kdy oblíbení vojáci dostávali nepřiměřené odměny. Průměrný příjem vojáků má zůstat zhruba stejný jako dnes – něco přes 30 tisíc korun hrubého měsíčně.

Pokles platu, jak už Právo informovalo, se ale některým vojákům nevyhne. Zákon značně snižuje příplatek za pohotovost, kterou drží hlavně piloti a lékaři. Podle náčelníka štábu Pavla pilotům výpadek nahradí jinak. „Budou plnit operační úkol v míru, což je hodnoceno jinak než jako obyčejná hotovost,“ uvedl.

Zákon by měl platit příští rok 

Biti budou ale posádkoví lékaři, podle Pavla se snížení platu mělo dotknout 32 lidí zaměstnaných ve vojenském zdravotnictví. Těm, kteří jsou podle Pavla pro chod oddělení nepostradatelní, bude výpadek peněz vyrovnán.

„Jsou ale mezi nimi i lidé, kteří mají i tisíce přesčasových hodin na posádkových ošetřovnách, kde není ten výkon tak nutný zvláště o víkendech. V těchto případech budou muset akceptovat, že nebudou mít tak výrazný příplatek jako dosud,“ dodal.

Zákon o vojácích ve čtvrtek projednal Senát a s menšími připomínkami jej vrátil Sněmovně k novému schválení. Poté jej bude muset ještě podepsat prezident. V platnost by zákon měl vejít v polovině příštího roku.