V novém procesu se musí justice lépe vypořádat s mladíkovým tvrzením, že jednal v nutné obraně, když bezprostředně reagoval na předchozí rány. NS připomněl, že obrana musí být silnější než útok. Nesmí však být zjevně přehnaná.

„V konkrétní situaci bude tedy na nalézacím soudu, aby posoudil, zda a nakolik je rána pěstí, byť tato rána způsobila lehkou poruchu zdraví, zcela zjevně nepřiměřená k intenzitě prvotního napadání ze strany poškozeného," stojí v rozsudku senátu s předsedkyní Věrou Kůrkovou.

Dále se musí justice vypořádat s tím, zda je nutné řešit žákovské potyčky trestním právem. „Celý incident bylo možno řešit prostředky stojícími mimo oblast trestního práva, a to dostatečně efektivně. To se ostatně i částečně stalo, neboť mladistvému coby žáku základní školy byla udělena ředitelská důtka a snížena známka z chování," rozhodl NS.

Napadení nemusí být výtržností

Nejvyšší instance měla výhrady také k tomu, že olomoucké soudy čin hodnotily jako výtržnictví. Ne každé napadení je totiž zároveň výtržností.

„Použití fyzické síly proti poškozenému nebylo projevem neukázněnosti mladistvého, neuctivosti k zásadám občanského soužití, natož pak projevem zjevně neuctivým, bylo toliko poněkud neuvážlivou reakcí na předchozí bezdůvodné napadání poškozeným spolužákem, o němž bylo známo, že rád provokuje," stojí v rozsudku.

Konflikt mezi žáky deváté třídy základní školy se odehrál loni v březnu v chemické učebně. Jeden žák o přestávce nejprve dvakrát udeřil druhého otevřenou dlaní do zátylku. Napadený se začal bránit a pěstí srazil spolužáka na zem, kde do něj ještě jednou kopnul, než jej odvlekl další školák. Výsledkem byl natržený ret, zhmoždění hrudníku, odlomení zubní korunky a možná i lehký otřes mozku.

Obhajoba argumentovala tím, že šlo jen o školní šarvátku spolužáků. Potyčka dvou pubertálních kluků by neměla být řešena na soudní půdě, zvláště pokud nelze hovořit o ublížení na zdraví v intencích trestního zákoníku. Poškozený podle obhajoby „platil za provokatéra a svým chováním obtěžoval více spolužáků po delší čas". Škola kvůli pranici potrestala oba zúčastněné.