Odpadová novela od ledna příštího roku navíc zavede ve městech a obcích tříděný sběr kovů a bioodpadu.  Zástupci měst a obcí, odpadové firmy i ekologové požadují po ministerstvu životního prostředí, aby normu zpřesnilo vyhláškami. Podle nich kvůli novele může citelně zdražit odpadové hospodářství.

Nedořešený je například zákaz skládkování nebo zabezpečení skládek. Novela podle nich výrazně změní směr odpadového hospodářství České republiky. Podle ekologů návrh podporuje spalovny.

Novelu původně navrhl Senát s cílem omezit možnost výkupu kradených kovů formou zrušení krajského souhlasu s provozováním nepoctivých sběren. Zákaz skládkování komunálního odpadu od roku 2024 přidala do normy Sněmovna.

Prodloužení autorských práv

Novela autorského zákona má přispět k tomu, aby hudebníci a zpěváci mohli mít i v pozdním věku užitek ze svých raných nahrávek. Prodlužují se i práva nahrávacích společností, které ale budou muset protagonistům nahrávek poskytovat dodatečné odměny. Hoteliéři si současně budou moci podle této novely dohodnout snížení odváděných autorských poplatků podle využitelnosti lůžek.

Změní se rovněž počítání doby ochrany práv u hudebních děl s textem, která vznikla pro společné užití.

Novela se týká i takzvaných osiřelých děl a osiřelých zvukových záznamů, tedy takových, u nichž autor či jiný nositel práv je neznámý nebo není dohledatelný. Prospěch z nich budou mít instituce, které ve veřejném zájmu budou moci tyto záznamy digitalizovat a zpřístupňovat na internetu. Umožní se tím užití dosud blokovaných děl.