Návrh Prahy počítá s tím, že lidé, kteří by podnikali v této oblasti, byli starší 18 let a získali by roční licenci. Podmínkou získání tohoto oprávnění by byly pravidelné zdravotní prohlídky a platba daní. Prostituce by nesměla být provozována na veřejnosti, jen v privátních domech.

Nevěstinec by pro svou činnost musel získat od obce povolení a platil by obci poplatky za každý metr čtvereční, na kterém se činnost bude provozovat.

Na úterním odborném semináři na toto téma zazněl názor, že návrh nemotivuje k tomu, aby se prostitutky a prostituti ke své činnosti dobrovolně přiznali. Podle radního Lukáše Manharta ale zákon bez registrace nemá smysl. „Základní problém je, jak je donutit k registraci?“ nadnesl poslanec Karel Fiedler.

Výbor nakonec přijal jeho nedoporučující stanovisko. Schválil zároveň doprovodné usnesení, které žádá vládu o vytvoření zákona, který by stanovil nová pravidla prostituce s ohledem na veřejný pořádek, minimalizaci zdravotního rizika a oprávněním obcí stanovit si další omezující opatření.