Jejich vlastníky jsou dnes soukromé osoby a především pan Ladislav Hlaváček z Heřmanova Městce si oddechl. Na pěti z těchto pozemků má totiž provozní budovy své firmy a vložil do nich nemalé investice.

Jedna z budov byla před časem obytným domem, ze kterého za náhradu musel problematicky vystěhovat několik sociálně nepřizpůsobivých rodin. Právu to potvrdila i jeho advokátka Jana Staňková.

Zřejmě větší ztrátou pro Kinského však bude v případě pravomocného rozsudku zaplacení výloh protistran, které si za právní služby řekly o 25 tisíc korun.

Další jednání až po prázdninách

Soud zamítl požadavky Kinského s tím, že o majetek právoplatně přišel konfiskací podle Benešova dekretu číslo 12 a zamítl argumentaci žalobce, že konfiskace nebyla provedena v souladu s právem a je tedy neplatná.

"Dospěla jsem k názoru, že ke konfiskaci došlo deklaratorním správním aktem. (Vydáním prezidentského dekretu č. 12 s účinností od 23. 6. 1945. pozn. redakce). Individuální správní akt byl sice vadný, ale konfiskační výměr na Kinského panství v Heřmanově Městci neměl tak závažné nedostatky, abych jej mohla považovat za nicotný, nulitní," vysvětlila své rozhodnutí soudkyně Vlasta Jirásková.

Chrudimský soud v pátek přerušil na prázdniny projednávání 59 Kinského žalob a vrátí se k nim až v září. Rozsudky padly jen v pěti případech, jednou byl Kinský úspěšný.