Kdo dál povede diecézi, je věcí papeže. Radkovský, který stál v čele plzeňského biskupství od jeho vzniku v roce 1993, by chtěl v budoucnu sloužit jako kněz v některé z místních farností.

Abdikační dopis Radkovský odeslal k rukám papeže Františka prostřednictvím apoštolského nuncia Giuseppe Leanzy. „Svatý Otec po určité době přijme abdikaci biskupa a tím je místo diecézního biskupa uvolněné,“ vysvětlil Radkovský. Ten bude pak užívat titul emeritní biskup a papež jej může jmenovat administrátorem diecéze - ten má však poněkud omezené pravomoci. Administrátora může zvolit i takzvaný sbor poradců tvořený z vybraných kněží.

„Pokud není emeritní biskup jmenován nebo zvolen administrátorem diecéze, je volný a neměl by svévolně zasahovat do chodu diecéze,“ podotkl Radkovský.

Chtěl by dále pokračovat na některé z farností

Hledání nového biskupa může trvat i několik let. Začíná dotazováním po biskupech a kněžích v celé České republice, koho považují za ideálního kandidáta.

„Apoštolský nuncius vybere tři a rozešle tato jména s podrobným dotazníkem biskupům a kněžím,“ konstatoval Radkovský. Podrobné profily trojice kandidátů pak dostane papež, který ve spolupráci se svým poradním orgánem rozhodne o novém plzeňském biskupovi.

„Po jeho jmenování se chci samozřejmě i nadále věnovat službě církvi,“ sdělil Radkovský a dodal: „Bude-li s tím můj nástupce souhlasit, rád bych sloužil v některé z farností plzeňské diecéze, která trpí nedostatkem kněží, a to tak dlouho, dokud mi síly budou stačit.“