Zlatým hřebem té rozpravy pak bylo - alespoň podle mého soudu - vystoupení poslance Pavla Hrnčíře (ODS), byť se nevěnovalo některému z těch obzvláště diskutovaných témat, jako je povolení menšího množství alkoholu nebo zvýšení rychlostních limitů.

Šlo o věc mnohem závažnější, totiž o právo řidiče automobilu nepřipoutat se bezpečnostními pásy a o právo řidiče motocyklu nechránit svou hlavu přilbou. K čemu je takové právo dobré, to se nevysvětluje snadno, ale Poláčkův Péťa Bajza by to asi trefně vyjádřil slovy nýbrž máme svobodu. Pan navrhovatel nejprve důrazně vysvětlil, že zná výhody a podporuje používání pásů i přilby, pouze nesouhlasí s tím, aby tato povinnost byla stanovena státem, státem byla vynucována pod hrozbou sankcí, aby represivní orgány trestaly nás za neposlušnost chránit si své vlastní zdraví.

Vskutku skvělá myšlénka, navíc brilantně formulovaná, náhodným divákům nezbývá než s otevřenými ústy zírat, jak pěkně si pan poslanec zde stojí a nemůže jinak, neboť mu v žilách proudí liberální krev. Zato levicoví poslanci zalézají pod lavice, nemajíce už ani slůvka pro svou obranu. Protože oni to jsou, kdo by chtěli občanům České republiky upřít nezadatelné lidské právo rozmáznout vlastní mozek po asfaltu.

Pokud to ovšem čtenáři připadá jako nesmysl, bude to nejspíš tím, že to je nesmysl. Že to není projev liberálního myšlení, nýbrž liberálního hnidopišství.

Jen velmi zdánlivě totiž jde o právo jednotlivce rozhodovat sám o sobě, o svém životě a zdraví a jen zdánlivě státu - totiž nám ostatním - není nic po tom, co má dejme tomu motocyklista na hlavě. Dokud totiž bude existovat zdravotní pojištění, má každý z nás plné právo vynucovat si prostřednictvím státu na všech motorizovaných hazardérech, aby své zdraví chránili. A sotva si dovedu představit sebemodřejšího poslance, kterak navrhuje osvobodit od pásů a přileb ty motoristy, kteří složili miliónovou kauci na případné léčení. Takový návrh by nikomu na popularitě nepřidal.

Jenže právě populismus je to, oč tu zřejmě jde. Na prkotině, jako jsou přilby, se péče o občanskou svobodu nejlépe předvede. Na druhé straně se násilí vůči člověku stále hodnotí jako pouhý přestupek, ale našim brožurkovým liberálům to kupodivu nevadí.

PRÁVO 25. června