Pavel je prvním zástupcem východoevropských členských zemí aliance, který bude tuto významnou funkci zastávat. Pavlovi dali ve volbě členové výboru přednost před kolegy z Itálie a Řecka.

Česká vláda o Pavlově nominaci rozhodla letos v červenci. Funkce v NATO by se měl ujmout v červnu 2015. Mandát je tříletý a může být prodloužen. Předseda Vojenského výboru je nejvyšší vojenskou autoritou NATO a hlavním vojenským poradcem generálního tajemníka aliance. Pavel tak bude spolupracovat s Norem Jensem Stoltenbergem, který se do čela aliance postaví letos v říjnu.

Zleva náčelník slovenského generálního štábu Milan Maxim a jeho český protějšek Petr Pavel na Žofínském fóru, které se zabývalo armádními tématy.

Zleva náčelník slovenského generálního štábu Milan Maxim a jeho český protějšek Petr Pavel na Žofínském fóru, které se zabývalo armádními tématy.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vojenský výbor je nejvyšším vojenským orgánem NATO, může předkládat návrhy a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné plánování. Výbor se schází zpravidla třikrát ročně.

Ve Vojenském výboru zasedají vojenští představitelé členských států NATO nebo náčelníci generálních štábů. Spolu s nejvyšším orgánem NATO, Severoatlantickou radou, je jediným aliančním orgánem, jehož vznik stanovila Severoatlantická smlouva z roku 1949.