„Za čtyřiadvacet hodin ze soboty na neděli u nás spadlo 134 milimetrů srážek. Když to vezmu za celý víkend, je to dohromady 198 milimetrů,“ řekl místostarosta Jan Votava (nez.). Připomněl, že obec je v území, které je tradičně chudé na srážky.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu je přibližný roční srážkový úhrn v této oblasti 400 až 500 mm. Pro celou ČR je průměr 720 mm.

Teď se ale obyvatelům Dolních Věstonic dostalo srážek v míře, která je nad možnosti přírody. Voda je všude a ve všem. Ve svízelné situaci se tak nachází nemálo obyvatel obce.

Jedním z nich je například Zdeněk Helešic. Jeho sklep je zaplněný tak, že by voda sahala dospělému muži až po krk. Čerpat vodu pryč tak nemá žádný smysl.

„Je to marné, vody je v zemi tolik, že se hned zase naplní,“ řekl muž, který od marného boje s vodou ustoupil. I tak má co dělat, protože voda mu vyplavila i dům, takže jej zaměstnává záchrana domu a zařízení, které musí uklidit od bahna.

Nejhorší je situace ve Strachotíně

Je na tom ale lépe než obyvatelé z postižené oblasti pod nestabilním svahem ve Strachotíně. Ohrozil je nejen sesuv půdy, ale i rozsáhlá laguna, která obklopila jejich domy. Hasiči vodu čerpali, po jejich odjezdu však museli pokračovat sami v likvidaci stále nastupující vody.

„Co máme dělat. Je to dolík, odkud voda sama neodteče. Několikrát jsme žádali  obec o pomoc, o kanalizaci nebo alespoň nějaký odtokový kanál, ale marně. Musíme si tak pomoci sami,“ řekl muž z domu pod silnicí.

Další sesuvy ale ukončily boj s vodou a muž patřil mezi ty, na které dopadla evakuace. Lidem se z domů nechtělo, voda jim prosakovala i do sklepů, a když nic jiného, potřebovali alespoň hlídat čerpadla. Rozkaz krizového štábu byl ale striktní.

Pryč musí všichni. Pravomoc k tomuto rozhodnutí dal vyhlášený stav nebezpečí, platný na Mikulovsku a Hustopečsku.