Podle auditní zprávy ministerstva financí, kterou má Právo k dispozici, uzavřelo město v rozporu s nabídkou vítězného uchazeče na tuto zakázku dodatky ke smlouvě, v nichž změnilo časový harmonogram výstavby. Vznikly tak dodatečné stavební práce zadané bez veřejné soutěže, tím se podle auditu navýšila cena díla až téměř o 20 procent. Město však v odvolání mimo jiné tvrdí, že „jen“ o 15 procent a že vícepráce byly nutné, jelikož se při opravách objevily skryté vady, se kterými nikdo nepočítal.

Konkrétně tak úpravou časového harmonogramu došlo k tomu, že rekonstrukce Svinovských mostů i silnice pod nimi probíhala současně, přitom měla být oprava prováděna v šesti etapách. To podle auditní zprávy mělo za následek významné přetížení dopravní kapacity ulice Opavské v Ostravě-Porubě. A navíc podle auditorů nemělo sloučení oprav vůbec vliv na lhůtu plnění, která byla v obou případech 96 týdnů, čili k tomuto kroku nebyl podle nich důvod. Samotné MF se Právu odmítlo ve věci vyjádřit s tím, že audit ještě probíhá.

Ostrava tvrdí, že nepochybila

Město Ostrava s rozhodnutím auditního týmu MF nesouhlasí. V září na mimořádné radě vedení radnice odsouhlasilo písemnou odpověď, kterou již i ministerstvu zaslalo.

„Ze strany zadavatele nedošlo k porušení žádného právního předpisu ani smlouvy o poskytnutí dotace a s navrženým krácením dotace nelze souhlasit, neboť jeho odůvodnění se nezakládá na relevantních a pravdivých skutečnostech,“ píše v odvolání ostravský primátor Petr Kajnar (zvolen za ČSSD) s tím, že navrhuje auditnímu orgánu osobní setkání a konzultaci celé záležitosti.

Ostravská mluvčí Andrea Vojkovská včera uvedla, že město předalo ministerstvu relevantní informace a dokumenty, které budou sloužit jako podklad pro finální auditní zprávu. „S tím, že se závěry finální auditní zprávy mohou lišit od závěrů průběžných. Do dořešení situace nebudeme poskytovat bližší informace,“ shrnula nakonec Vojkovská.

Ostravě hrozí i vracení dotace za zoo

Právo se obrátilo i na Úřad regionální rady Moravskoslezsko, který městu vícepráce navíc při opravách Svinovských mostů z evropských peněz proplatil.

„Dodatečné stavební práce, v tomto případě výdaje na upravené dopravní opatření, které souvisely s uzavírkami rekonstruovaných mostů, jsme posuzovali v roce 2012. Projekt byl proplácen průběžně až do letošního roku. Nejsme si z našeho pohledu poskytovatele dotace vědomi žádného pochybení,“ uvedl mluvčí RRM Michal Sobek. Město a úřad redakci upozornily, že se jedná o audit, který MF dělává každoročně na určitém vzorku velkých podpořených projektů.

Ostravě ale navíc hrozí vracení i stomiliónové evropské dotace a pokuta ve stejné výši za veřejnou zakázku na pavilón evoluce, který je před dokončením v ostravské zoo. Právo na to jako první upozornilo na konci srpna. Audit MF zjistil, že i při této zakázce město porušilo rozpočtovou kázeň tím, že při zadávání zakázky zveřejnila pro firmy dodatečně změněné kvalifikační podmínky, které však nebyly schváleny městskou radou. Město však ani s tímto pochybením nesouhlasí.