Úbytek obyvatel ČR nastal i přes vysoký počet osob, které se k nám přistěhovaly. Za první čtvrtletí se do republiky nastěhovalo o 2 900 lidí více, než se odsud vystěhovalo. Ve stejném období zemřelo 27,7 tisíc osob, což je o 3 300 méně oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku.  

Silné ročníky mají děti

Pomalu se u nás zvyšuje počet narozených dětí, což souvisí s tím, že ženy z nejsilnějších ročníků narozených v letech 1974 až 1976 jsou nyní na vrcholu plodnosti.

Počet živě narozených dětí byl v prvním čtvrtletí letošního roku sice o necelý jeden tisíc vyšší než v prvním čtvrtletí roku 2003, odhad ukazatele úhrnné plodnosti (tedy počet živě narozených dětí připadající na jednu ženu ve věku od 15 do 49 let) ale ukazuje na úroveň zhruba stejnou jako v roce 2003, tedy 1,18.

Mimo manželské svazky se v prvních třech měsících narodilo již přes třicet procent všech živě narozených dětí, zatímco v 1. čtvrtletí 2003 to bylo 26,8 %.

Počet potratů včetně umělých přerušení těhotenství se od ledna do března 2004 se snížil o tisíc případů než za loňské čtvrtletí. Z celkového počtu 10 500  potratů bylo 7 100 umělých přerušení těhotenství. 

Snižuje se počet uzavřených manželství

Sňatečnost se za první letošní tři měsíce opět prohloubila. Uzavřeno bylo o 75 sňatků méně než v loňském prvním čtvrtletí, kdy bylo uzavřeno nejméně manželství od 1. světové války. Lidé do manželství vstupují stále v pozdějším věku nebo se vůbec neberou a žijí spolu bez oddacího listu.

Oproti loňskému čtvrtletí však vzrostl počet rozvodů. Od ledna do března se rozvedlo více než devět tisíc svazků, což je o 1 200 více než za stejné období v roce 2003.