V opravném termínu skládalo nejvíce maturantů zkoušku z matematiky. Dostavilo se jich 6296, přičemž 43,3 procenta z nich propadlo. Ještě vyšší neúspěšnost byla při opravném testu z českého jazyka a literatury, který psalo 1940 maturantů. Ten nezvládlo 53,4 procenta maturantů.

Opravné testy z cizího jazyka psalo celkem 2095 žáků, z nichž 765 neuspělo, což představuje neúspěšnost 36,5 procenta. Nejhůře dopadly ruština a němčina, z nichž opravný test nezvládlo přes 40 procent zúčastněných. V angličtině bylo neúspěšných 34,8 procenta maturantů.

Každý student má tři pokusy

V případě opravných maturit se nejedná pouze o žáky, kteří se o maturitu neúspěšně pokoušeli na jaře. Každý maturant má totiž nárok na celkem tři pokusy (řádný a dva opravné), přičemž maturitu musí vykonat nejdéle pět let po absolvování posledního ročníku středoškolského studia.

V řádném termínu na podzim konali maturitní zkoušku studenti, kteří k ní na jaře nebyli připuštěni a v létě je čekal reparát nebo zkouška nezbytná pro dodatečnou klasifikaci. Z matematiky z nich neuspěla téměř polovina, z češtiny a cizího jazyka to byla zhruba pětina. Z cizích jazyků přitom podobně jako na jaře dopadla nejhůře němčina, testem neprošlo 34 procent prvomaturantů.

PředmětTermínPřihlášeniKonaliNeuspěliNeúspěšnost (%)
Český jazykřádný5453374779121,1
 opravný20321940103653,4
 náhradní126912224,2
Matematikařádný1939128260547,2
 opravný66016296272643,3
 náhradní2241378159,1
Cizí jazykřádný3505242349720,5
 opravný2204209576536,5
 náhradní1511033433
zdroj: Cermat