Štrasburský soud uznal oprávněnost stížnosti Františka Libánského na přílišnou délku projednávání jeho případu před českými soudy. Šlo o spor o dům, který kdysi patřil jeho prarodičům. Soudní řízení se táhlo sedm let.

Libánský žádal 2,4 miliónu korun jako náhradu škody, která mu podle něj vznikla tím, že nemohl objekt pronajímat, 600 000 korun odškodného za morální újmu a 215 000 korun na úhradu nákladů soudního řízení. Soud mu ale přiřkl jen 2000 eur (64 000 korun) odškodného za morální újmu a 1000 eur na náhradu výloh.

Libánský si stěžoval také na údajnou diskriminaci před českými soudy a na to, že soudy poškodily jeho právo na majetek. To ale evropský tribunál k projednání nepřijal.

Na neúměrnou délku řízení - devět let - ve sporu se sestrou o spoluvlastnictví domu a pozemku si ve Štrasburku stěžoval také český občan Werner Bartl. Jeho stížnost se týkala i toho, že se u domácích soudů nedomohl přístupu k účinným opravným prostředkům.

Štrasburský tribunál mu dal za pravdu v obou bodech a přisoudil mu 7000 eur (asi 220.000 korun) jako odškodné za morální újmu a 200 eur na náhradu výdajů. V rozsudku se uvádí, že Bartl se nedomáhal žádné konkrétní částky za hmotnou nebo morální újmu a požadoval jen úhradu soudních výdajů ve výši 87 000 korun.

Evropský soud pro lidská práva je instituce Rady Evropy a jeho rozhodnutí jsou pro členské státy závazná. V neprospěch České republiky rozhodl ve dvacítce případů. Naposledy před několika dny. [celá zpráva]

Dvě úspěšné žaloby proti Slovensku

U Evropského soudu pro lidská práva prohrálo v úterý Slovensko dva spory a bude muset žalujícím stranám vyplatit v přepočtu asi 160 000 českých korun. Původní mnohem vyšší nároky stěžovatelů, z nichž jeden je člověk odsouzený na Slovensku kvůli obchodu s ženami, soud odmítl.

Chorvat Nenad Pavletić dostal v roce 1997 v Banské Bystrici tři roky vězení za to, že odvezl dvě Slovenky do Španělska a tam je nutil k prostituci. Výkon trestu nenastoupil, ze Slovenska odjel a do Štrasburku poslal mnohabodovou stížnost na postup slovenské justice.

Soud přijal k projednání jen čtyři body, z nichž ve třech dal Pavletičovi za pravdu. Všechny se týkají délky a dalších okolností jeho vazby, v níž strávil dva roky. Jeho stížnost na údajnou podjatost jednoho ze soudců označil soud za nepodloženou.

Pavletić žádal 94 000 eur (asi tři milióny českých korun) jako náhradu za údajně utrpěnou hmotnou škodu, 200 000 eur (6,4 miliónu korun) kompenzace za morální újmu a 8000 eur (250 000 korun) na náhradu soudních výdajů. Soud ale prohlásil, že už samotné uznání toho, že bylo porušeno právo, je pro stěžovatele dostatečnou satisfakcí, a přisoudil mu jen 2500 eur (80 000 korun) jako náhradu soudních výdajů.

Stejnou částku, ale z titulu morálních škod bude musit Slovenská republika vyplatit Karolu Támovi, který si ve Štrasburku stěžoval, že byl nezákonně zbaven svobody. V roce 1993 byl totiž proti své vůli odvezen do psychiatrické léčebny, kde musel strávit asi dva týdny. Soud uznal jeho stížnost jako oprávněnou, ale zdaleka neuspokojil jeho nároky na odškodné za morální újmu - Tám požadoval půl miliónu slovenských korun.