Dokument nazvaný oficiálně Smlouva koaličních stran o zajištění obrany České republiky zahrnuje dlouhodobé politické představy, které by měly vést k udržení a zlepšení bezpečnostních podmínek země.

Předně počítá s navyšování rozpočtu ministerstva obrany. „V posledních deseti letech došlo k poklesu rozpočtu resortu obrany z téměř dvou procent HDP na dnešní úroveň zhruba 1 procenta HDP. Koaliční strany se proto na tuto neudržitelnou situaci rozhodly reagovat a v dokumentu se přihlásily k závazku na příští rok stabilizovat financování armády a následně začít postupně navyšovat rozpočet ministerstva obrany ve střednědobém horizontu tak, aby mohl v roce 2020 dosáhnout 1,4 procenta HDP,“ informoval tiskový odbor Úřadu vlády.

To je ale pořád málo vzhledem k dohodě uzavřené členskými státy Severoatlantické aliance před 12 lety v Praze. Tehdy se země dohodly, že budou do svých ozbrojených sil investovat minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu.

Koaliční strany ale trvají na tom, že smlouvu je možné chápat také jako příspěvek k potvrzení podílu České republiky na kolektivní obraně NATO. „Jejím podepsáním vysíláme před summitem NATO jasný signál, který říká, že Česká republika stojí o utužování spojeneckých vazeb v rámci celé Aliance.“