Finanční úřady nemají podklady pro to, aby mohly ověřit správnost údajů v odvodových přiznáních, která podávají provozovatelé hracích automatů. Nevědí totiž, kolik herních automatů bylo v dané době v daném místě v provozu, protože od ministerstva financí a obcí dostávají nepřesné a neúplné informace.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Není tak jasné, jestli odvody vyměřené na základě odvodových přiznání skutečně odpovídají realitě. Chybovost systému správy odvodů dokládá fakt, že jen u malého kontrolovaného vzorku 74 odvodových přiznání kontroloři našli nesrovnalosti ve výši 68 miliónů korun, které pramenily z rozdílů v údajích o povolených a o přiznaných automatech.

Dozor je neúčinný a neefektivní

Kromě problémů v oblasti odvodů našel NKÚ nedostatky i v oblasti státního dozoru nad loteriemi, který je neúčinný a neefektivní. Ministerstvo financí má možnost zrušit povolení provozovat hrací automat, když jeho provozovatel porušuje pravidla.

Kontroloři ale nezjistili ani jeden případ, kdy by ministerstvo k takovému kroku přistoupilo, přestože někteří provozovatelé porušili předpisy víc než padesátkrát a tři dokonce víc než stokrát. O tom, jak státní dozor vykonávají obce, nemá ministerstvo žádné informace.

Nový zákon bude již umožňovat provozování hazardních her právnickým osobám se sídlem v jiném členském státě EU. "Tímto je očekáván zvýšený výnos odvodů do státního rozpočtu minimálně ve výši jedné miliardy korun," uvedl resort. Nový loterijní zákon po vypořádání připomínkových řízení předloží MF vládě.

Součástí bude i monitorovací systém, který bude shromažďovat data a umožní průběžnou kontrolu.

Předražené IT služby

Nejvyšší kontrolní úřad podal trestní oznámení kvůli nehospodárným výdajům ministerstva financí za poradenské a právní služby. Toto oznámení se vztahovalo hlavně k výdajům za informační systém, který ministerstvo financí pořídilo na komplexní podporu státního dozoru.

Systém stál 2,7 miliónu korun, ale jeho cena se prostřednictvím dodávek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez otevřené soutěže, postupně navýšila na desetinásobek. Podle NKÚ nelze tento systém efektivně využít pro správu odvodů, ani nezajišťuje komplexní podporu státního dozoru. Některé jeho funkce ministerstvo navíc vůbec nevyužívalo, přestože za ně zaplatilo.