Novinka je součástí návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z ministerstva spravedlnosti. Normu ve středu odklepl kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) a budou se jí zabývat poslanci.

Podle současného znění zákona mohou být právnické osoby stíhány pouze za skutky, které jako trestné vymezují mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie. Vypočítává proto konkrétní trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit.

Novela má zavést opačný postup: právnické osoby mají být trestně odpovědné za všechny trestné činy obsažené v trestním zákoníku s výjimkou těch, u nichž to zákon výslovně vyloučí.

Společnosti by tak nadále neměly být odpovědné pouze za trestné činy, jejichž spáchání právnickou osobou buď vůbec nepřichází v úvahu, nebo které jsou velmi úzce navázány na konkrétního pachatele - fyzickou osobu.

Nemohly by se tak dopustit například opilství, vraždy novorozeného dítěte matkou, dvojího manželství, pomluvy, vlastizrady či vojenských trestných činů. Naopak by jim nově hrozil postih mimo jiné za lichvu, k níž se podle poznatků nevládních organizací často uchylují nebankovní poskytovatelé půjček a úvěrů.