Za druhé pololetí loňského roku získal přitom Duhan nejvyšší možnou odměnu 480.000 korun. Tentokrát Rada přistoupila ke snížení o pět procent z maximální částky, což zdůvodnila některými odůvodněnými stížnostmi posluchačů. Usnesení navrhl místopředseda Rady Petr Šafařík.

„Chtěl jsem poděkovat za vstřícnost," uvedl na zasedání Rady Duhan, který ale upozornil na to, že by mělo být vedení rozhlasu seznámeno s reakcemi Rady na stížnosti posluchačů ještě před jejími veřejnými zasedáními. Podle Duhana tomu tak nyní není.

Generální ředitel rozhlasu má každý půlrok nárok na odměnu po splnění čtyř kritérií, které mají různou váhu. Mezi ně patří dodržování Kodexu a Statusu ČRo, dodržování usnesení rady, dosažení podílu Českého rozhlasu na trhu 21,5 procenta a dodržování časového harmonogramu restruktualizace.

Rada ve středu ponížila o pět procent první z nich. Náměstek generálního ředitele René Zavoral požádal Radu, aby vedení rozhlasu předložila konkrétní stížnosti na program, na základě kterých odměnu zkrátila.

Oslovují neplatiče

Kromě odměny schválila Rada mimo jiné výroční zprávu o hospodaření v roce 2013. Rozhlas loni hospodařil s čistým ziskem 3,4 miliónů korun. Vedení rozhlasu také Radě oznámilo, že již začalo s novou větší vlnou oslovování neplatičů, kterou avizovalo na minulém zasedání rady. Podle náměstka generálního ředitele Michala Koliandra zatím bylo osloveno 62.tisíc lidí.