Podle grémia ODS kabinet nedokázal a ani se nepokusil najít k tématu euroústavy shodu mezi koalicí a opozicí. "Vláda tak znovu prokázala svou nekompetentnost a neschopnost, stejně jako přezíravost a aroganci," uvedl stínový ministr zahraničí ODS a eruoposlanec Jan Zahradil.

Podle Ransdorfa přijatý hlasovací princip vyvolá ještě mnoho diskusí. "Malé státy by měly mít svou pozici garantovánu. Právě státy, jako je ČR nebo Portugalsko, Dánsko, které nemají tolik obyvatel, by měly být svým způsobem zvýhodněny, aby měly důvěru v trvání a perspektivu evropského integračního procesu," řekl Ransdorf.

V přijaté mezistátní smlouvě vidí i pozitivní věci, jako zvýšení pravomocí Evropského parlamentu či vtažení národních parlamentů do evropského legislativního procesu.

Opozice chce referendum

Představitelé zemí pětadvacítky se v Bruselu dohodli na tom, že EU bude přijímat rozhodnutí většinou nejméně 55 procent členských států. Toto číslo musí tvořit ale alespoň 15 zemí s více než 65 procenty obyvatel. Ústava totiž začne platit až v době, kdy unie bude mít již více než 25 členů.

Souhlas většiny nebudou moci zablokovat tři lidnaté země. Zastavit ho budou moci nejméně čtyři státy s více než 35 procenty obyvatel společenství. [celá zpráva]

Podle občanských demokratů i komunistů je nutné, aby o přijetí ústavy EU rozhodli občané v referendu. ODS nechce nechat informování obyvatel před hlasováním jen na vládní kampani.