Původní seznam nemocí z povolání z roku 1980 byl v minulosti několikrát novelizován. Poslední změna proběhla v roce 2011, kdy byl doplněn o rakovinu hrtanu v souvislosti s prací s azbestem, jehož škodlivé účinky na zdraví nebyly v minulosti známé a jako stavební materiál byl hojně užíván. Nyní odborníci navrhli doplnit ze stejného důvodu na seznam i rakovinu vaječníků.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Na seznamu se objeví rovněž nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním hliníku, nemoci způsobené prachem sisalu. Upřesnění se dočkala i chronická obstrukční plicní nemoc, kterou  často trpí horníci pracující v černouhelných dolech.

Celkový počet uznaných nemocí z povolání má dlouhodobě klesající trend. „V posledních pěti letech to byl meziroční pokles v průměru o 80 případů, resp. o 6,4 procentního bodu. Je vysoce pravděpodobné, že tento klesající trend bude pokračovat i v dalších letech a spolu s ním budou klesat i celkové náklady související s nemocemi z povolání,” konstatuje důvodová zpráva.

Nejvíce nemocí z povolání je na severu Moravy

Nejčastěji se nemoci z povolání projevují u obyvatel Moravskoslezského kraje (téměř 29 procent všech případů), což je dáno především koncentrací průmyslu v regionu. Naopak nejméně nemocí z povolání registrují lékaři v hlavním městě.

„Největším problémem jsou onemocnění způsobená fyzikálními faktory, především onemocnění muskuloskeletální z přetěžování a z práce s vibrujícím nářadím,” upozorňuje nedávno publikovaná zpráva o zdraví obyvatel ČR.

Častěji nemocemi z povolání trpí muži. Při srovnání se ženami je to 60:40.

Pracovní úrazy budou lépe evidovány

Vláda podpořila i novelu nařízení o evidenci úrazů, která zpřesňuje podmínky pro zpracování statistických dat. Nově se zavádí do formulářů tzv. popis úrazového děje.

Ročně je v Česku hlášeno na 40 000 pracovních úrazů, z nich kolem stovky smrtelných, a zhruba tisícovka případů nemoci z povolání.

Z hlediska pracovních úrazů jsou v největším riziku kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví, řemeslníci a opraváři. Nadprůměrné množství úrazů je mezi obsluhou strojů a zařízení i mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky.