Výrazně se v Česku zvyšuje i počet vzdělaných nevěst. Podle informací statistiků má stejné vzdělání už 48,5 procenta manželských párů. Žena pak má vyšší vzdělání ve 24 procentech uzavíraných svazků.

KOMENTÁŘ DNE:

Přímá volba prezidenta - První kolo prezidentské volby nepřineslo rozhodnutí, naopak naznačilo možnost překvapivé změny na postu hlavy státu, píše v komentáři Václav Klaus ml. Čtěte zde >>

Podíl vzdělaných žen se zvyšuje zejména ve věkové kategorii 35 až 39 let. „Souvisí to s tím, jak se zvyšuje vzdělanost žen, ale i s tím, že ženy déle studují, a proto se vdávají v pozdějším věku. I proto si berou mladší volné partnery,“ shodují se experti na rodinu.

V Česku roste i počet sňatků, kde je mezi snoubenci velký, nezřídka více než desetiletý věkový rozdíl. Obdobné změny zaznamenávají i nesezdaná, tedy neformální soužití dvojic. Tam se v současnosti ale stále více objevuje spojení mezi vysokoškolsky vzdělanou ženou a partnerem se základním vzděláním.

Stejný názor pomáhá 

Přes změny ve věku a vzdělanost však stále, alespoň z pohledu statistiky, platí, že stejný či podobný pohled na svět, na život pomáhá ke stabilitě manželství. I když samozřejmě ne automaticky a ne ve všech případech, upozorňují rodinní poradci.

Podle šetření statistiků bylo stejného náboženského přesvědčení a zaměření 80 procent párů z těch, které se při posledním sčítání lidu v roce 2011 přihlásily k náboženskému vyznání. Stejně tak partner, který deklaroval, že je bez vyznání, žil nejčastěji s partnerkou stejného postoje. Nejméně párů stejného náboženského vyznání bylo zaznamenáno ve věkové skupině 25 až 29 let.

Obdobné postoje, kdy manželé upřednostňovali stejnost, se projevily i u národností. Naprosto stejnou národnost při sčítání lidu potvrdilo 91,2 manželského páru a 88,6 procenta párů žijících v neformálním svazku.

Nové trendy v demografickém vývoji a ve složení manželských párů by měli pozorně sledovat politici, ekonomové i sociologové.

Vzdělané ženy ovlivňují politické názory v rodině

Se změnami v partnerských vztazích se totiž mění například rozhodování o rodinných financích, kdy o nich partneři více než kdy jindy rozhodují společně. Totéž platí i o velkých nákupech. Reklama tak musí zasáhnout nejen teoretickou hlavu rodiny, ale oba partnery.

Nové vzdělanostní rozložení sil v rodinách se rovněž odráží v politických postojích a voličských preferencích rodin. Vzdělané a poučené ženy mohou výrazně ovlivnit politické názory v rodinách.

V Česku ale zatím žádná politická strana s postoji a názory žen dlouhodobě a cílevědomě nepracuje. Pozornost ženám strany věnují pouze krátkodobě před volbami, kdy se to navíc často omezuje pouze na sliby o podpoře rodin.

Přes rostoucí vzdělanost, změny v rolích žen a mužů a stále větší význam žen v české ekonomice tak zůstává pohled na ně v zajetí tradičních konzervativních tradic.