NKÚ odhadl, že uvedené úřady ve sledovaném období zbytečně vynaložily 88 miliónů korun. Nejhůř si podle NKÚ vedlo Ředitelství vodních cest, které chybovalo "téměř ve všech kontrolovaných oblastech" včetně mezd a mimořádných odměn. Šest ze 13 zaměstnanců ředitelství dostalo v roce 2012 roční odměny ve výši 104 procent jejich nárokové složky mzdy. "Ředitelství také například uzavíralo dohody s vlastními zaměstnanci na práce, které odpovídaly jejich pracovní náplni," dodal kontrolní úřad.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Prověřované instituce mohly podle něj v daných letech ušetřit minimálně šest procent nákladů, což je zmíněných 88 miliónů Kč. U Ředitelství vodních cest činí odhad možných úspor dokonce kolem 13 procent nákladů, uvedl v tiskové zprávě NKÚ. V letech 2010 až 2013 dosáhly podle něj celkové výdaje v kontrolovaných oblastech 2,7 miliardy korun.

Poradce pro kosmické aktivity

Například ministerstvo dopravy uzavřelo podle NKÚ s jedním člověkem postupně pět smluv na poradenské služby v oblasti "kosmických aktivit". Všechny smlouvy měly stejný předmět plnění. První z nich za 1,7 miliónu korun ministerstvo zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, další čtyři za celkem 4,2 miliónu korun pak jako zakázky malého rozsahu.

"Obdobný postup zvolilo například i Ředitelství vodních cest, když zakázku na právní služby za celkovou částku 3,8 miliónu korun rozdělilo do dvou zakázek malého rozsahu, které pak zadalo jednomu poskytovateli v lednu a dubnu 2012," uvedl úřad.

Mnohdy prý kontrolovaná pracoviště ani nedokázala doložit nezbytnou dokumentaci k veřejným zakázkám, případně to, jaké služby za své peníze získala. Ředitelství vodních cest běžné personální a účetní práce zadávalo fyzickým osobám. Třeba v roce 2012 ho to přišlo na 472 000 korun. K tomu, jak poskytovatele služeb vybralo, ale nepředložilo žádné doklady.

Velkorysé výdaje na reprezentaci

Vysoké náklady odhalili kontroloři i u výdajů na reklamní a dárkové předměty, na pohoštění a některé nákupy. Ředitelství vodních cest vydalo na reprezentaci loni šestkrát víc než v roce 2010. Podstatnou část tvořily útraty za pohoštění.

"Ředitelství předložilo neúplné doklady, přesto z nich ale bylo patrné, že peníze za pohoštění a občerstvení byly propláceny stejnému zaměstnanci, který je zároveň schvaloval," uvedl NKÚ.

Ústav pro odborné zajišťování příčin leteckých nehod koupil v letech 2011 a 2012 třeba 100 kusů plaket za 96 000 korun, 56 šál za 23 000 korun, 35 baterek za 18 000 a 13 pásků za 13 000 korun. Ústav v roce 2011 pořídil i běžecký trenažér za 27 000 korun.