za několik dnů se uskuteční další mimořádně důležité setkání představitelů členských států Evropské unie - Mezivládní konference - které má na programu mj. jednání o dalším osudu tzv. evropské ústavy.

Česká vláda, které předsedáte, odjíždí na tuto konferenci s vyjednávací pozicí, která bohužel není výsledkem široké shody napříč politickým spektrem. Vaše pozice je založena pouze na shodě uvnitř slabé stojedničkové vládní koalice, která navíc v právě proběhlých volbách utrpěla drtivou porážku a její další osud je nejistý.

Proto mi dovolte zdůraznit, že pozice vlády ani nadále nemá podporu nejsilnější opoziční strany - ODS. Vláda a Vy osobně jste se dopustili vážného selhání a projevili jste mimořádnou nezodpovědnost, když jste nedokázali vybudovat politický konsensus okolo tématu, jehož závažnost přesahuje délku jednoho volebního období jedné vlády. Riskujete tím diskontinuitu české zahraniční politiky v případě, že se vládní zodpovědnosti v ČR v budoucnu ujme jiná vládní sestava.

Vzhledem k těmto okolnostem vám sděluji, že ODS se necítí jakkoliv vázána vládní pozicí na Mezivládní konferenci a vyhrazuje si právo jednat ve věci evropské ústavy zcela autonomně a tak, jak to podle našeho názoru odpovídá nejlépe zájmům ČR a jejích občanů. Jsme i nadále přesvědčeni, že je nepřijatelné jakékoliv zhoršení naší pozice uvnitř EU vůči podmínkám garantovaným nám ve smlouvě o našem přístupu k EU a ve smlouvě z Nice. Jedná se především o plánované nahrazení dosavadního systému vážených hlasů, založeného na principu "degresivní proporcionality", systémem tzv. populačním, založeným na počtu obyvatel jednotlivých států EU, při většinovém hlasování v Evropské radě. Taková změna výrazně redukuje náš vliv v Evropské radě bez ohledu na nastavení hranic pro kvalifikovanou většinu, a proto není v zájmu ČR.

Skutečnost, kdy vládní pozice vůči tzv. evropské ústavě není podporována napříč politickým spektrem, ale prosazována pouze aktuální (navíc nejmenší možnou) vládní většinou, považujeme za velmi vážnou. Domníváme se, že je Vaší povinností sdělit tuto skutečnost Vašim vyjednávacím partnerům z ostatních členských zemí EU. Proto považujte tento dopis za otevřený. S jeho obsahem budou seznámeni i vedoucí jednotlivých diplomatických misí členských zemí EU v ČR stejně jako vedoucí stálé mise ČR při EU v Bruselu, aby mohli své protějšky a další příslušná místa o svrchu uvedených skutečnostech pravdivě informovat.

Ing. Mirek Topolánek, předseda stínové vlády, předseda ODS a místopředseda Senátu PČR