V hlasování naopak zvítězila koalice, která si prosadila své usnesení, podle něhož Sněmovna vládě potvrdila její mandát pro nadcházející vyjednávání.

Usnesení podpořilo ze 169 přítomných poslanců 88 členů koalice proti 76 opozičním hlasům. Vládním poslancům v tomto případě pomohli i členové klubu US-DEU Marian Bielesz a Tomáš Vrbík. Právě s jejich neposlušností kalkuluje ve svých plánech na svržení vlády ODS.

Premiér Špidla rozhodnutí dolní komory uvítal. "Sněmovna potvrdila mandát vlády, čili vláda má mandát potvrzený celou Sněmovnou," uvedl. O přijetí evropské ústavy by podle něho měli rozhodnout občané v referendu.

Prohlásil také, že podpis ústavní smlouvy je ku prospěchu Česka: "Tento podpis posiluje naši pozici v mezinárodním kontextu. Tato ústavní smlouva vytváří unii, která bude akceschopnější, a bude tedy schopna hájit i naše národní zájmy."

Vrbík a Bielesz začali zlobit?

Spolu s opozičními návrhy usnesení, kterými chtěly ODS a KSČM vládu zavázat, aby nepřipustila omezení stávající míry nezávislosti ČR v Unii ale spadl pod stůl také návrh koaličního poslance Viléma Holáně (KDU-ČSL).

Ten chtěl odsoudit dopis předsedy ODS Mirka Topolánka [celý text dopisu] zaslaný zastupitelským úřadům evropských zemí. K jeho přijetí chyběl koalici jeden hlas. V tomto případě koalici nepodrželi Vrbík (byl proti) s Bieleszem (zdržel se).

S čím odjíždějí čeští zástupci na summit
složení Evropské komise - zachovat do roku 2014 systém "každá země svého komisaře", při zmenšení počtu dbát na rovnoprávnou rotaci zemí
rozhodování v radách - ČR souhlasí s principem dvojí kvalifikované většiny: k platnosti rozhodnutí musí být pro většina států reprezentující většinu obyvatelstva. Vyjednávat se bude, jak velká většina států a jak velká většina obyvatel. ČR by přijalo nejlépe 55 procent zemí a 55 obyvatel, ale je možný kompromis. Kdyby byl limit populace nad 60 procent, žádalo by dodatečná kritéria pro blokační menšinu, aby byla vyloučena možnost blokování třemi největšími státy.
složení europarlamentu - lze zvýšit celkový počet mandátů, aby se přidalo nejmenším
sféry rozhodování kvalifikovanou většinou: ČR je pro zahrnutí i společné zahraniční a obranné politiky, spravedlnosti a vnitra.
sféry rozhodování jednomyslností (kdy má každá země právo veta): zachovat pro finance, rozpočtové zdroje a daně
předsednictví EU - ustavení týmového předsednictví tří zemí na 18 měsíců