Tak vidíte, o příčinách maléru ČSSD se kdekdo s kdekým hádá, ale kloudně to vysvětlil jen penzista z Vysočiny. Škoda, že se s ním Špidla neporadil, když vedl daně do posilovny. To nezaměstnaní v Dolních Ouholičkách, ti mají jasno. Sesedli se večer před volbami v hospodě a dali si chlapské slovo, že posilovači nepřímých daní u nich mají utrum. Podobně tomu bylo i jinde, proto také volby dopadly, jak dopadly. Mohlo by se však zdát, že sociální demokracie prohrává sympatie svých voličů na celé čáře z důvodů onačejších.

Především je skoro nemožné rozeznat, která z těch rozhádaných skupinek představuje stranu a která vnitřní opozici, snažící se ji rozklížit. Stejně tak těžké je pochopit, proč jsou zpravidla koaliční ministři vůči vládní politice loajálnější než vlastní, proč třeba bezprostředně po domluvě o rozpočtu vypouští jeden z ministrů do médií rozdavačné fantazie. Proč se někteří krajští vůdcové tváří, jako by měli vlastní stranu, proč dávají přímo nebo nepřímo najevo, že by chtěli zpátky Zemana.

Není nic divného na tom, že vládní strana, která nadto vyhlašuje nepopulární opatření, neuspěje ve volbách. Máme-li však právě za sebou období téměř nulové inflace, hospodářství roste a reálné mzdy přinejmenším neklesají, nečekal by se tak tvrdý debakl. Ovšem museli bychom také přehlédnout, jak nepopulární je tato vláda - a kolik to dalo práce, aby byla tak strašně nepopulární.

Na tom má jistě svůj podíl sám Vladimír Špidla se svým mesiášským výrazem a strnulým úsměvem, s nímž přijímá každou facku. Až moc z něj čiší přesvědčení o vlastní pravdě a až příliš málo je schopen přesvědčit, že se nemýlí. Sám vytváří dojem nejistoty a kdekdo z něho s chutí dělá nevypočitatelného blázna, který vede zemi do neštěstí.

Totiž ne kdekdo a zdaleka ne jen opozice. Kdo se mu snaží nejvíc škodit, jsou kupodivu lidé spjatí s ČSSD. Mezi nimi pak zejména penzista z Vysočiny, který kdysi z různorodých zbrojnošů posbíral velmi nepevnou stranu a dokázal jí v příhodných časech pevnou rukou a hrubým slovem vládnout, dokud se mu neomrzela. Škoda jen, že se za žádnou cenu nechce vrátit, aby pokud možno vyhrál volby - anebo alespoň posílil přímé daně.

PRÁVO 16. června 2004