Důvodem byla porucha jednoho ze dvou čerpadel prvního systému tzv. technické vody. To je důležité zařízení v nejaderné části elektrárny potřebné k chlazení technologických zařízení.

K opětnému připojení bloku do sítě předcházelo, zprovoznění systémů technické vody, provozní kontroly a start reaktoru, uvedl mluvčí elektrárny Marek Sviták. Plného výkonu blok dosáhl těsně po čtvrté ráno.

Na prvním bloku je stále odstávka spojená s výměnou paliva a modernizací turbíny, kde aktuálně technici montují nové nízkotlaké díly.

„V jaderné části byly z reaktoru vyvezeny a následně zkontrolovány palivové soubory. Nyní jsou umístěny v bazénu skladování vedle reaktoru. Od středy začala pravidelná kontrola vnitřku tlakové nádoby reaktoru. Po jejím ukončení začne zavážení paliva do reaktoru,“ popsal ve čtvrtek postup údržby a modernizace na prvním bloku Sviták.