Rada ústavu vedená Petruškou Šustrovou odvolala Hermana z funkce loni v dubnu s tím, že není spokojena s jeho prací. Herman tehdy uvedl, že za jeho sesazením je politicky motivovaný puč, což radě vyčítali také její kritici. Podal žalobu, v níž označil své odvolání za neplatné. Obvodní soud pro Prahu 3 mu dal letos za pravdu.

Předsedkyně soudního senátu Markéta Písaříková v odůvodnění rozsudku zkritizovala činnost tehdejší rady ústavu. "K odvolání žalobce z funkce ředitele ústavu došlo proto, že si rada ÚSTR atrahovala pravomoci, které jí zákon nesvěřuje, přesto tyto vykonávala," uvedla.

Radě vyčetla, že Hermana jako ředitele úkolovala, požadovala po něm právně nemožná řešení a zasahovala do jeho personálních pravomocí. Poukázala také na to, že rada porušila právo jedné z radních, Naděždy Kavalírové z Konfederace politických vězňů, na řádný výkon její funkce.

Ostatní radní se prý totiž bez vědomí Kavalírové dohodli na Hermanově odvolání více než týden před jednáním rady a předem k němu také vypracovali tiskové prohlášení. Bod odvolání ředitele přitom vůbec nezařadili na pozvánku k jednání rady.