Ministerstvo spravedlnosti chce, aby policie stíhání uplácejícího v popsané situaci nejprve dočasně odložila. Pokud by dotyčný spolupracoval do skončení případu, státní zástupce by ho nechal definitivně bez obvinění. Kdyby si ale oznamovatel vše rozmyslel a svědčit nechtěl, stíhání by se nevyhnul.

„Toto řešení dává uplácejícímu jistotu, že pokud bude spolupracovat, nebude proti němu vedeno trestní stíhání,“ napsal úřad Válkové do důvodové zprávy.

Připomíná, že podle současných zákonů taková možnost není a státní zástupce musí stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Úplatkáři, kteří byli ke korupci dotlačeni, tak nemají žádnou motivaci obrátit se na policii.

„Trestná činnost korupčního charakteru je spojena s vysokou latencí, protože oběma stranám hrozí trestní postih, a nemají tak žádný zájem na odhalení této trestné činnosti,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Zaplatit a nahlásit

Podle návrhu by institutu dočasného odložení stíhání nebylo možné využít v případech, kdy byl úplatek slíben nebo poskytnut v souvislosti s výkonem pravomoci úředních osob, tedy například zákonodárců nebo soudců.

„Myslím si, že to vymysleli dobře,“ reagoval na návrh programový ředitel protikorupční organizace Transparency International Radim Bureš.

„V řadě případů je skutečně nejjednodušší to zaplatit a nahlásit,“ dodal.

Možnost netrestat podplácení a nepřímé úplatkářství umožňoval starý trestní zákon, který platil do konce roku 2009. Podmínkou bylo, aby dotyčný uplácel na základě žádosti a okamžitě to ohlásil. Nový trestní zákoník ale účinnou lítost nepřevzal. Vypuštěna byla mimo jiné kvůli tomu, že v zemích na západ od Česka podobný koncept vůbec neznají.

Znovuzavedení vítají i policisté

Policisté si od té doby stěžují, že přišli o nástroj pro boj s korupcí. „Všichni policisté, kteří využili možnost se k tématu vyjádřit, se jednoznačně staví za znovuzavedení nějaké zákonné možnosti vyloučit postih osoby, která učiní oznámení o svém korupčním jednání,“ konstatovalo před časem ve své analýze ministerstvo vnitra.

Institut podobný původní účinné lítosti plánovala znovu zavést již vláda Petra Nečase (ODS). Ale než k tomu došlo, kabinet padl, byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna a návrh zákona se stal minulostí. Nynější novela, rozeslaná do připomínkového řízení, prakticky kopíruje návrh z doby Nečasovy vlády.