Dienstbier informoval o zřízení koaliční skupiny, která by měla během léta vypracovat komplexní pozměňovací návrh tak, aby Sněmovna mohla zákon projednat na zářijové schůzi.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Jiří Boudal z Rekonstrukce státu podotkl, že září berou za závazný termín. Souhlasil ale s Dienstbierovým návrhem, aby po případném schválení zákona platila určitá prodleva, během níž by stát měl možnost dostatečně se připravit na zavedení elektronického systému pro registr smluv.

Ten by nově měly státní instituce a podniky používat pro evidenci smluv, objednávek a faktur. Pokud by tak neučinily, smlouva by nebyla platná.

Řeší se, co se státními podniky

Zástupci vlády a Rekonstrukce státu se shodli na stanovení finančního limitu pro faktury a objednávky, který by měl podle původních návrhů činit 50 tisíc, a také na dvouleté časové výjimce pro nejmenší obce, tak aby se stihly na novinku řádně připravit.

Zatím nedořešená je otázka zveřejňování smluv velkých firem s majetkovou účastí státu. Vláda požaduje jisté omezení zveřejňovaných údajů, tak aby to tyto podniky nepoškozovalo před konkurencí. Boudal s tímto argumentem souhlasil, je však proti úplnému vynětí takových firem ze zákona. Jak to udělat, se bude dál řešit.