Magistrát hlavního města Prahy uznal Sobotkovo odvolání proti rozhodnutí přestupkové komise, jež mu začátkem června přiřkla pokutu 10 tisíc korun.

V odůvodnění, které mají Novinky k dispozici, se mimo jiné píše, že Sobotka nemohl navržením Babiše do čela resortu spáchat přestupek, neboť záleží především na tom, kdo ministra jmenuje, tedy na prezidentovi.

„Vzhledem k tomu, že členy vlády jmenuje prezident republiky, který je také pověřuje řízením ministerstev nebo jiných úřadů, nemohl účastník v postavení designovaného předsedy vlády porušit povinnost stanovenou lustračním zákonem stran toho, že si k osobě ing. Andreje Babiše nevyžádal předložení dokladů (lustračního osvědčení), neboť mu ji zákon neukládá,“ stojí v odůvodnění.

Ministry jmenuje prezident, stojí v odůvodnění

Zároveň ale podle něj není možné za jmenování Babiše trestat prezidenta. „Nelze z toho dovozovat případnou přestupkovou odpovědnost ing. Miloše Zemana, neboť jmenování členů vlády je ústavním aktem prezidenta republiky, který není ve smyslu čl. 54 odst. 3 ústavy z výkonu své funkce odpovědný.“

„Neexistuje-li právní povinnost, nemůže být porušena, a v tomto smyslu tedy ani nemohlo dojít ke spáchání přestupku. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je jediným možným krokem, který je plně v souladu s platnými právními normami. Na rozdíl od předešlého rozhodnutí městské části Prahy 1 se neopírá o snahu hodnotit v přestupkovém řízení politické rozhodnutí, ale drží se striktně právních norem,“ komentoval výrok magistrátu pro Novinky premiér Bohuslav Sobotka.