"Největší zájem potenciálních studentů ale i jejich rodičů a asi také mnohých pedagogů očekáváme při ukázkách forem výuky," říká rektor školy Lubomír Galatík. Atraktivita výuky je prý především v tom, že výrazně preferuje praxi před pouhým sdělováním teoretických faktů.

Při ukázkách praktické výuky budoucích manažerů a podnikatelů na Newton College se mohou všichni zájemci stát dočasně studenty během hodin výuky vedení a motivace lidských zdrojů a makroekonomie.

Den s Newton College pořádá škola ve svých prostorách na třídě Generála Píky v Brně. V průběhu dne nabídne nová vysoká škola zájemcům prohlídku učeben, ubytování studentů, knihovny a studovny ale vedle toho třeba i posilovny.