První exekuce vyklizením bytu ve prospěch družstva se uskutečnila už v roce 2004. Exekutor si pak nárokoval náklady ve výši 15 692 korun, které později narostly o další čtyři tisíce.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Česká správa sociálního zabezpečení začala provádět srážky z invalidního důchodu, ty se ale z účtu exekutora vracely zpět a dluh tak trval. Poté, co soud obnovil penzistovo členství v bytovém družstvu, rozhodl se exekutor zahojit na bytu, aniž by si ověřil, proč mu srážky z důchodu nepřicházejí.

Z podílu v bytovém družstvu si exekutor odečetl svoji pohledávku a důchodci předal zbývajících 17 704 korun. Tržní hodnota bytu přitom činila více jak 1,4 miliónu korun.

Dle důchodcova názoru za škodu odpovídá exekutor, justice však v původním řízení žádné porušení exekučního řádu nezjistila, podle verdiktu ÚS ale v tomto případě soudy postupovaly příliš formalisticky.