Vydané pozemky v areálu nemocnice mají 3878 metrů čtverečních, uvedl Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kaple sv. Panny Barbory s kostnicí byla postavena v roce 1768 a vysvěcena v roce 1769. Původně vznikla jako hřbitovní kaple, která slouží hřbitovu kláštera alžbětinek při kostele Panny Marie Bolestné na Slupi. Hřbitov si alžbětinky vybudovaly na místě bývalých vinic a zahrad ve svahu pod kostelem sv. Apolináře.

Vydávání majetku, o který církve přišly za komunistického režimu, upravuje zákon. Podle něj by měly od státu získat nemovitosti v hodnotě přibližně 75 miliard korun. Během 30 let jim ČR vyplatí také 59 miliard korun za majetek, který nemůže být vydán, neboť již dnes není ve vlastnictví státu.